Privacyverklaring

Action65plus, gevestigd aan Beyerinckweg 17L te Werkendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Terugbelverzoek

"*" geeft vereiste velden aan

Contactgegevens:

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun je contact opnemen met:

Action65Plus B.V.
Beyerinckweg 17L
4251 LP Werkendam
Tel. 0183-679809
E-mail: info@action65plus.nl

Je kunt ook altijd contact opnemen via action65plus.nl/contact 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Action65plus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Nationaliteit
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Curriculum Vitae
 • Bankrekeningnummer (uitbetaling)
 • Diploma’s
 • Rijbewijs (als dit noodzakelijk is voor de functie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Action65Plus verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Foto indien u een foto uploadt (u geeft daarmee toestemming voor het bewaren en publiceren daarvan)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@action65plus.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Action65plus verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Action65plus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Arbeidsbemiddeling waaronder werving & selectie, uitzenden en detachering
 • Het registreren van uw uren en het afhandelen van uw betaling
 • Op verzoek van de opdrachtgever sturen wij  ter verificatie een kopie van uw diploma (s) om uw geschiktheid aan te tonen voor de gevraagde functie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Action65plus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens:

 Type situatieType situatieType situatieType situatie
 Bij uitschrijving maar niet gewerktBij uitschrijving en wel gewerktIngeschreven, niet gewerkt en 2 jaar na laatste contactIngeschreven, gewerkt en 2 jaar na laatste contact of dienstverband
Type gegevens    
Werknemer gegevens (NAW, BSN, IBAN)4 weken5 jaar1 jaar5 jaar
Sollicitatie/bemiddelingsgegevens4 weken4 weken1 jaar1 jaar
Overige persoonsgegevens4 weken4 weken1 jaar1 jaar
Verzuimgegevensn.v.t.2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)
n.v.t.2 jaar (niet ER)
5 jaar (ER-ZW)
10 jaar (ER-WGA)
Fiscale gegevensn.v.t.7 jaarn.v.t.7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Action65plus deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Action65plus blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Action65plus jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Gegevens van zakelijke klanten (NAW, e-mail, telefoonnummer) worden, indien de klant gebruik wil maken van de betreffende diensten, gedeeld met samenwerkende partijen. Deze gegevens worden gebruikt voor het contact leggen en een facturatie achteraf.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Action65plus gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Action65plus gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Google analytics: Analytische cookie die websitebezoek meet, met een bewaartermijn van 2 jaar
Facebook pixel: Analytische cookie die websitebezoek meet, met een bewaartermijn van 2 jaar
Bing: Analytische cookie die websitebezoek meet, met een bewaartermijn van 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Action65plus en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@action65plus.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Action65plus wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Action65plus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@action65plus.nl